Webinar over het Convenant Vertaalsector Nederland

Drie beroepsverenigingen van zelfstandige vertalers - de VZV, SENSE en het NGTV - en de Vereniging van Vertaalbureaus in Nederland (VViN) zijn in maart het Convenant Vertaalsector Nederland overeengekomen. Deze verenigingen leggen het convenant ter goedkeuring voor aan hun ALV. Het NGTV houdt in verband hiermee een buitengewone ALV op vrijdag 17 juli a.s.

Voorafgaand aan deze ALV organiseren we een interactief webinar over het convenant. In het webinar gaan we in op vragen als: waarom een convenant, waar gaat het over, wat staat er in - en wat staat er niet in -, voor wie is het bedoeld, hoe verhoudt het zich tot een raamovereenkomst, een PO, algemene voorwaarden en vooral: wat schiet je er als zelfstandige vertaler mee op? Als deelnemer kun je vooraf vragen indienen, maar ook tijdens het webinar vragen stellen aan het panel, waarin ook een VViN-vertegenwoordiger zit. In het webinar geven we de ‘ondertiteling’ bij het convenant, bieden we ruimte voor kritische noten en hopen we op een goede dialoog. Wil je op de ALV goed geïnformeerd kunnen stemmen, dan is dit webinar een aanrader. Voor de kosten hoef je het niet te laten: het webinar is gratis.

Het webinar levert 1,5 PE-punten op!

Tijdstip: 13.30 - 15.00 uur

Je kunt het (nagenoeg definitieve) concept van het convenant hier downloaden.

Heb je vragen? Stuur deze dan vóór 10 juli a.s. naar Paula Kager op paula.kager@ngtv.nl. De antwoorden worden dan besproken tijdens het webinar.

Geef je hieronder op!