Webinar PE: wat levert wel punten op en wat niet?

21 september 2021
19:00 - max. 20:30 uur

PE-punten: max 2,5

Er is in de zomer van 2020 een wetswijziging geweest voor de registratie van PE-punten. Het beleid is versoepeld zodat er meer mogelijk is, ook in categorieën die niet onder ‘scholing’ vallen. Ben je geregistreerd als beëdigd tolk en/of vertaler? Dan is dit webinar interessant om te volgen.

Je krijgt uitleg over het huidige PE-beleid en met name de voorwaarden die gelden voor de overige activiteiten. Daarnaast krijg je informatie over de vrijstellingsregeling en wanneer daar gebruik van kan worden gemaakt.

Uiteraard is er ook voldoende ruimte om vragen te stellen. Als je nu al vragen hebt, kun je deze mailen naar wilma.tacoma@ngtv.nl. Zij stuurt de vragen door naar Denise zodat ze al in het webinar verwerkt kunnen worden.

Over Denise Tomeij
Denise Tomeij, werkt sinds 1 september 2010 bij de Bureau Wbtv van de Raad voor Rechtsbijstand als jurist/ stafmedewerker. Zij houdt zich bezig met juridische aangelegenheden, zoals bezwaar en beroep en daarnaast is zij een van de medewerkers die beleid schrijft en voorlichtingsbijeenkomsten geeft over de diverse facetten binnen het stelsel van de Wbtv en het Rbtv. Denise Tomeij was tot 1 juli 2021 secretaris van de commissie beëdigde tolken en vertalers. Daarnaast neemt Denise Tomeij namens bureau Wbtv deel aan diverse overleggen met ketenpartners.