Bijeenkomst Kring Hilversum-Utrecht

Marco Ynema geeft op vrijdagmiddag 24 november een presentatie over Google Translate.

Locatie: Evangelisch-Lutherse Kerk, Mecklenburglaan 50 in Bussum.

Het programma ziet er als volgt uit:

13:30 uur: Ontvangst met koffie/thee
14:00 uur: Presentatie van Marco Ynema over
Google Translate + aansluitend vragenronde
15:30 uur: Pauze
16:00 uur: Robbin Besselink, nieuw kringlid sinds oktober,
vertelt wat over zichzelf en over haar werk
17:00 uur: Afsluiting/mededelingen + drankje

Interesse? Stuur dan een mail naar Christine Witmer, coördinator info@witmertextservices.nl