Kring Arnhem - Nijmegen

Datum: 6 november
Locatie: Rozet, Kortestraat 16, 6811 EP Arnhem
Tijd: 19:00 - 22:00 uur (borrel na afloop)
Programma: Het Levenstestament

Op deze avond een interactieve presentatie door mr. G.G. Zwanikken, notaris tevens mediator en docent aan de Beroepsopleiding voor het Notariaat. U kunt vooraf ook vragen inbrengen (per mail) over onderwerpen die u bezighouden of die bij het vertalen lastig zijn. En natuurlijk gaat de heer Zwanikken ook in op actuele zaken.

Op deze avond wordt uitgelegd hoe en waarom u zakelijke gevolmachtigde(n) en/of een medisch gevolmachtigde kunt aanwijzen. Ook wordt verteld hoe medische wensen kunnen worden vastgelegd.

Informatie over aanmelding volgt. Bezoek ook de pagina van de Kring Arnhem - Nijmegen.