Chinese Kring

Uitnodiging Chinese Kring voor Tolken en Vertalers

Let op nieuwe datum: Zaterdag 26 mei 2018, 10:00 -13:00 uur
Locatie: https://www.kargadoor.nl/utrecht/contact/route-en-... Kargadoor, Utrecht

Beste mensen,

Bij deze willen we jullie uitnodigen voor een nieuwe bijeenkomst van de Chinese Kring voor Tolken en Vertalers. Het onderwerp van de bijeenkomst is deze keer:

Vertalen en tolken in het Medische domein
We laten in de ochtend alle relevante facetten van werken in de medische branche de revue passeren en hebben daartoe collega’s en een vakinhoudelijke expert uitgenodigd om inhoud te delen en met jullie in gesprek te gaan.


Programma Ochtend
09:45 – 10:00 uur: Inloop
10:00 – 11:00 uur: Bijdrage tolk/vertaler via Medische sectie NGTV: werken als tolk/vertaler in de medische sector
11:00 – 11:15 uur: Pauze
11:15 – 12:00 uur: Vivian Du, PhD Medicijnen, medische terminologie in de reguliere gezondheidszorg
12:00 – 12:45 uur: Edward Siu, medisch tolk, tips voor tolken in de geestelijke gezondheidszorg

Na het inhoudelijke gedeelte willen we iedereen uitnodigen om samen van een lekkere dim sum te gaan genieten. Dit is optioneel en de kosten zijn niet inbegrepen in de prijs.

PE-punten
Voor deze bijeenkomst kunnen 4 PE-punten aangevraagd worden.

Aanmelden
Aanmelden kan schriftelijk via Yung Shih Schroten infoys@xs4all.nl, uiterlijk 21 mei

Kosten
We hebben geprobeerd de kosten zo laag mogelijk te houden. De kosten voor deelname aan bedragen voor NGTV leden € 25 en voor niet-NGTV leden € 45 ex btw.

Deze kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL60INGB 0000 482097 ten name van Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers onder vermelding van factuurnummer Chinese Kring 26 mei + naam. Contant betalen is niet mogelijk. Wel worden er facturen verstuurd voor uw administratie. De dimsum (ca € 12,50 incl. thee) is op eigen kosten en ter plekke te betalen.

We hopen jullie allen te kunnen begroeten op 26 mei 2018!

Met vriendelijke groet,

Coördinatoren NGTV Kring Chinees
Cathy Tung en Lianne Baaij