Taalkring Frans

Datum: 8 december 2017, 13:00 - 17:00 uur
Locatie: Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht

Onderwerp: Lezing van David Brunand over erfrecht

Dit is een bijeenkomst voor beëdigde én niet-beëdigde vertalers en tolken!

Programma
Ook dit jaar heeft de Taalkring Frans David Brunand weer bereid gevonden een workshop te geven voor de taalkring. Dit keer is het onderwerp erfrecht. In het eerste deel komt de theorie aan de orde en na de pauze wordt aan de slag gegaan met vertaalkwesties over dit onderwerp, in principe in de combinatie Frans-Nederlands.

David Brunand heeft rechten gestudeerd aan de universiteiten van Dijon en Parijs. Hij is een aantal jaren als jurist werkzaam geweest bij een regionale Kamer van Koophandel en bij het ministerie van Economische Zaken in Parijs. Sinds 1995 woont hij in Amsterdam. Naast zijn functie als directeur van het juridisch adviesbureau D.H.B. Office is hij ook docent juridisch Frans, onder andere bij de SIGV in Utrecht en het Maison Descartes in Amsterdam. Bovendien is hij consultant bij het advocatenkantoor Prévosteau-Leclerc in Parijs, vertaalt hij en helpt hij bij het vertalen van juridische stukken. David heeft meerdere tweetalige juridische woordenboeken geschreven.

Het programma ziet er als volgt uit:

13:00 - 13: 15 uur Ontvangst en aftekenen presentielijst
13:15 - 13: 30 uur Welkom en algemene zaken taalkring (Marie-Louise)
13:30 - 15:00 uur Lezing David Brunand: Frans erfrecht in kort bestek en belangrijkste verschillen met het Nederlandse systeem
15:00 - 15:15 uur Pauze koffie/thee
15:15 - 17:00 uur Vertaalworkshop David Brunand op basis van door de deelnemers ingestuurde vertaalkwesties
17:00 uur Sluiting en aansluitend voor de liefhebbers een drankje aan de bar (op eigen kosten)

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan door een e-mail met je naam en eventueel WBTV-nummer te sturen naar franse.kring@ngtv.nl. Graag ook aangeven of je wel of niet lid bent van het NGTV. N.B. Het maximum aantal deelnemers voor deze bijeenkomst is 25. Wacht dus niet te lang met aanmelden.

We verzoeken iedereen terminologiekwestie in te sturen, zodat we die kunnen bespreken. Zoals hiervoor is aangegeven, is de workshop vooral gericht op de combinatie Frans-Nederlands. Aarzel echter niet om vertaalvragen over de omgekeerde combinatie in te sturen. Om David de gelegenheid te geven om dit onderdeel voor te bereiden, willen we die graag ruim van tevoren ontvangen, uiterlijk maandag 20 november.

Voor deze bijeenkomst wordt een eigen bijdrage gevraagd:

NGTV-leden € 30,00 excl. BTW = € 36,30 incl.
Niet-leden € 60,00 excl. BTW = € 72,60 incl.

Deze bijdrage kan worden overgemaakt naar rekeningnummer NL75INGB0007029424 ten name van NGTV - Leiden. Vergeet daarbij niet te vermelden: je voor - en achternaam + “Taalkring Frans 08-12-2017”

I.v.m. de verplichtingen die wij moeten aangaan is geen terugbetaling van het deelnamebedrag mogelijk. Wij hopen op je begrip hiervoor te mogen rekenen. Na betaling ontvang je de factuur in PDF-vorm. Het bedrag dient uiterlijk op 30 november bijgeschreven te zijn.

Nous espérons que vous viendrez nombreux !

Vriendelijke groet,

Marie-Louise van Brouwershaven

Anne-Marie Kalkman