Algemene Ledenvergadering 30-11-2019

Graag nodigt het bestuur van het NGTV alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 30 november a.s. van 13.30 uur tot 15 uur in de Kargadoor, Oude Gracht 36 in Utrecht.

Aanmelden voor de ALV is niet verplicht, maar wordt wel gewaardeerd. Dit kun je doen door een mailtje te sturen naar ngtv@ngtv.nl. Als je zelf niet in de gelegenheid bent om te komen, maar je wilt wel graag je stem uitbrengen, maak dan gebruik van het machtigingsformulier. Hiermee kun je een collega-lid machtigen die wel aanwezig is bij de ALV.

VOORPROGRAMMA

Presentatie Gert de Gruijter over Keurmerk en Certificering

Bijwonen van de presentatie levert 1,5 PE-punten op.

van 11.00 tot 12.30 uur, zaal open om 10.30 uur

Een keurmerk en persoonscertificering kunnen bijdragen om je als tolk en/of vertaler te onderscheiden in de markt. Bij de ledenpeiling die onlangs is gehouden, is gevraagd naar de belangstelling voor een keurmerk en persoonscertificering. De resultaten van de peiling worden tijdens de ALV bekend gemaakt, maar de presentatie die voorafgaand aan de ALV wordt gehouden, licht alvast een klein tipje van de sluier op.

Gert de Gruijter is directeur van Certification & Registration of Professionals (CRP). In deze unieke presentatie krijg je een kijkje in de keuken van een ervaren certificeerder van beroepsverenigingen. Iemand die dagelijks met deze materie te maken heeft en je hier alles over kan vertellen. Voorkennis niet noodzakelijk!

BELANGRIJK:

Voor leden die deelnemen aan zowel het ochtend- als middagprogramma wordt er een lunch aangeboden. Meld je uiterlijk 22 november aan door een mailtje te sturen naar ngtv@ngtv.nl als je hier aan wilt deelnemen. Na die datum wordt het definitieve aantal deelnemers aan de locatie doorgegeven en kan er niets meer worden gewijzigd.

Hier vind je de agenda en vergaderstukken van de Algemene Ledenvergadering van 30 november.