Kring Amsterdam

Datum: woensdag 9 mei 2018
Locatie: Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179 te Amsterdam
Tijd: 20.00 - 22.00 uur.
Spreker: Mr. Richard Ridderhof
Titel: Workshop AVG - Algemene verordening gegevensbescherming

Beste Kringleden en geïnteresseerden,

Op woensdagavond 9 mei organiseert de kring Amsterdam samen met de kring Noord-Holland een interactieve presentatie over de nieuwe Europese privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die per 25 mei 2018 geldt. Hoofdvraag tijdens deze bijeenkomst is: welke implicaties heeft de wet voor tolken en vertalers?Op deze avond staat een juridisch onderwerp centraal. Maar ook al ben je geen beëdigd tolk of vertaler: de onderwerpen zijn voor iedereen interessant en belangrijk genoeg om er meer over te willen weten. U krijgt een antwoord op vragen als: mag de overheid een drone met camera over een wijk laten vliegen? Mag een gemeente informatie verzamelen over het gebruik van afvalcontainers door burgers en bedrijven?

De presentatie wordt gegeven door mr. Richard Ridderhof, legal consultant bij Privacy Management Partners (Utrecht).


U bent van harte uitgenodigd deze presentatie bij te wonen.

Voor wie dat wil, is er natuurlijk weer de gelegenheid om vanaf 18.00 uur, voorafgaand aan de bijeenkomst, samen een hapje te eten.

De toegang tot de presentatie is gratis. Het eten vooraf en andere consumpties in het restaurant dienen de deelnemers zelf af te rekenen aan de bar.

Er zullen deelnamebewijzen en naderhand een scan van de presentielijst worden verstrekt.

Aanmelding: Graag horen we zo snel mogelijk van u of u op 9 mei naar de bijeenkomst komt. Aanmelding kan door een e-mail te sturen naar ngtv-kring-amsterdam@xs4all.nl of naar Helen Porcelijn via alouette@xs4all.nl of naar kring.noord-holland@ngtv.nl.
Als u graag een bevestiging ontvangt, verzoeken wij u de optie "Ontvangstbevestiging" in uw e-mailprogramma aan te zetten. Dan kunnen wij met één klik laten weten dat wij uw reactie gezien hebben.

Nota bene: vergeet A.U.B. niet te vermelden of u ook komt eten omdat het restaurant vanwege drukte vaak precies het aangemelde aantal plaatsen voor ons reserveert en er vaak nauwelijks een plekje voor extra mensen te vinden is!

Wij verwelkomen u graag op 9 mei!

Met vriendelijke groet,

NGTV Kring Amsterdam

Helen Porcelijn
Gertrude van Gorp
Hennie Bos
Detlev Hauschildt

NGTV kring Noord-Holland

Nancy Putman