slide

Belangenbehartiging


Belangenbehartiging en lobby valt ruwweg uiteen in individuele en collectieve belangenbehartiging.

Individuele belangenbehartiging

Helpdesk voor nieuwe leden (starterhelpdesk)

Het NGTV heeft een helpdesk voor nieuwe leden. Deze startershelpdesk wordt bemand door een NGTV-lid en vragen kunnen zowel telefonisch als via de mail worden gesteld. Via het NGTV-secretariaat worden ook vragen doorgezet. Veelgestelde vragen aan de startersdesk worden opgenomen in de FAQ.

Helpdesk algemeen

De algemene helpdesk is ondergebracht bij het NGTV-secretariaat. Vragen kunnen zowel telefonisch als via de mail worden gesteld en deze worden door het secretariaat zelf beantwoord of gericht doorgezet aan bestuur, directeur of anderen. Veelgestelde vragen aan de algemene helpsdesk worden opgenomen in de FAQ.

Collectieve belangenbehartiging en lobby

De markt voor tolken en vertalers, met name de overheidssectoren die te maken hebben met aanbestedingen van tolk- en vertaaldiensten, blijft volop in beweging. Er is structureel overleg met diverse stakeholders in deze sectoren, zoals overheden, de diverse opdrachtgevers van de overheidscontracten, de koepel van vertaalbureaus evenals met de grotere vertaalbureaus. Uit de resultaten die dit overleg oplevert, blijkt dat de rol van het NGTV als belangenbehartiger onveranderd groot is.

In 2017 zal meer dan in het verleden waar mogelijk invulling worden gegeven aan de lobby. Het NGTV is als organisatie (nog) niet groot genoeg om deze lobby volledig zelf uit te voeren. Om die reden is het NGTV lid van het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO-ZZP) waarmee onder andere op lobbygebied wordt samengewerkt. Deze lobby speelt zich zowel af binnen het publieke als binnen het private domein.

Klik hier voor het laatste nieuws van PZO.

Daarnaast is het zaak andere belangen ook te onderkennen en deze voldoende aandacht te geven: beëdigd/niet beëdigd; tolken en vertalers.

Als grootste vereniging van tolken en vertalers verdedigt het NGTV niet alleen de belangen van zijn leden, maar van alle tolken en vertalers in Nederland die de gevolgen voelen van politieke besluiten. Het NGTV heeft in het verleden de volgende initiatieven genomen:

Lees meer hierover op de themapagina Kort geding NGTV over de marktpostie van zelfstandige tolken en vertalers.

Het NGTV heeft bij de minister van Veiligheid en Justitie zorgen geuit over de beoogde marktwerking van tolk- en vertaaldiensten, de Europese aanbestedingen van die diensten en de verwarring die het door de Raad voor Rechtsbijstand gevoerde beleid als uitvoerder van die aanbestedingen teweegbrengt, waarbij het NGTV de verplichting om met het vertaalprogramma WordBee te werken een flagrante schending van het recht van een verdachte en de erecode van een vertaler vindt.

Al geruime tijd wordt er door een Technische Commissie (TC) van de International Standards Organisation (ISO) gewerkt aan het opstellen van een norm voor vertaaldiensten. In de TC zijn organisaties van vertalers en vertaalbureaus uit vele landen vertegenwoordigd. Verwacht wordt dat de norm in de komende één tot twee jaar wordt aangenomen. Het NGTV is betrokken bij het opstellen van de ISO-norm. Lees meer hierover op de themapagina ISO-norm voor vertaaldiensten.