Collectieve Belangenbehartiging


De markt voor tolken en vertalers, met name de overheidssectoren die te maken hebben met aanbestedingen van tolk- en vertaaldiensten, blijft volop in beweging. Er is structureel overleg met diverse stakeholders in deze sectoren, zoals overheden, de diverse opdrachtgevers van de overheidscontracten, de koepel van vertaalbureaus evenals met de grotere vertaalbureaus. Uit de resultaten die dit overleg oplevert, blijkt dat de rol van het NGTV als belangenbehartiger onveranderd groot is.

Download

Tolken in de Toekomst

Download

FIT Europe