Programma Tolken in de Toekomst


Op 1 april 2017 is het programma Tolken in de Toekomt binnen het ministerie van Justitie & Veiligheid van start gegaan. Het programma Tolken in de Toekomst zet zich in voor efficiënte inzet en professionele inkoop van kwalitatief goede tolken binnen de overheid. Met oog voor de vakkundigheid van de beroepsgroep, de wensen vanuit de afnemers en ruimte voor innovatie.

Tolken zijn een essentiële schakel in gesprekssituaties binnen de overheid. Zij zorgen ervoor dat de taal geen barrière vormt. Met de inzet van kwalitatief goede tolken zorgen we ervoor dat men elkaar in belangrijke situaties over en weer goed begrijpt zodat procedures zorgvuldig en vlot kunnen verlopen. De afgelopen jaren is telkens duidelijker geworden dat het vakgebied van tolken en vertalers aan allerlei ontwikkelingen onderhevig is. Hierdoor is het extra belangrijk dat de overheid zicht heeft op innovaties en weet welke behoeften de verschillende afnemers hebben. Vanuit de overheid is vertrouwen in de kwaliteit en integriteit van tolken uiteraard ook erg belangrijk.
Langs de drie aandachtsgebieden inzet, inkoop en kwaliteit/integriteit wordt gewerkt aan concrete verbetervoorstellen en vernieuwing. Het beroepsregister wordt aangepast en er wordt een marktvisie ontwikkeld die de Rijksoverheid in staat stelt als kostenbewuste en professionele opdrachtgever op te treden en een helder speelveld te creëren voor de markt voor tolkdiensten.


Nieuws 2018

Juni

Klik hier voor de nieuwsbrief Tolk Talk over het Programma Tolken in de Toekomst van 28 juni

Reactie van het bestuur op het huidige plan van uitbreiding van het Register:

Het NGTV-bestuur is in principe niet tegen differentiëring van het Register. Het bestuur heeft echter wel bezwaren tegen de huidig voorgestelde uitbreiding van het Register. De bezwaren tegen het plan zijn schriftelijk kenbaar gemaakt aan de leden van het Programma en het NGTV heeft hiervoor ook inmiddels de samenwerking met ITV-KTV en SIGV gezocht. Het gesprek hierover is dus nog gaande.

Mei

  • Klik hier voor de nieuwsbrief Tolk Talk over het Programma Tolken in de Toekomst van 3 mei

April

  • Klik hier voor het interview met Edith Heijting, programmadirecteur 'Tolken in de toekomst' van het Ministerie van Justitie en Veiligheid in de Linguaan 01 2018
  • Klik hier voor het artikel Goede tolken zijn schaars, maar dankzij Justitie niet duur, Joris Kooiman, NRC, zaterdag - zondag 17-18 maart 2018.
  • Klik hier voor de reactie van het bestuur van het NGTV op reacties over het artikel in de Linguaan en op het artikel van Joris Kooiman van 17 april in het NRC.
  • Klik hier voor de ingezonden brief van dr Hanneke Bot en drs. Sjokean Oosterbaan op het artikel van Joris Kooiman in het NRC. Zij schrijven deze brief op persoonlijke titel. Zij zijn allebei lid van het Kwaliteitsinstituut Beëdigde Tolken & Vertalers dat de overheid gevraagd en ongevraagd adviseert over maatregelen die de uitvoering van de Wbtv bevorderen.

Nieuws 2017

  • Klik hier voor de brief Kwaliteitsinstituut Wbtv van 16 november 2017 en hier voor de link over de werkwijze van het Kwaliteitsinstituut Bureau Wbtv.
  • Klik hier voor het laatste nieuws (november) van de Raad voor Rechtsbijstand, Bureau Wbtv over het programma Tolken in de Toekomst.

  • Inspiratiemiddag innovatie en tolkdiensten

In het kader van het programma Tolken van de Toekomst vond op 11 oktober de Inspiratiemiddag innovatie en tolkdiensten plaats. De centrale vraag van deze bijeenkomst was: van welke innovatieve technologische ontwikkelingen kunnen we gebruik maken om tolkdiensten te ondersteunen? De deelnemers waren medewerkers van uiteenlopende rijksoverheidsorganisaties en tolken. Aan het woord waren het Nederlands Genootschap voor Tolken en Vertalers (NGTV), die hun visie vanuit de beroepsgroep deelden, en wetenschappers gespecialiseerd in spraaktechnologie. De presentaties werden gevolgd door een brainstorm met alle aanwezigen over de toepassing van innovatieve technologieën in de praktijk.

NGTV-leden Jan Schöntauf en Kriszta Liesting gaven namens het NGTV een presentatie over de tolk en de inzet van techniek.

  • Klik hier voor de presentatie van Jan Schöntauf en Kriszta Liesting Ontwikkelingen in het tolkenvak op 11 oktober 2017
Geïnteresseerden in het programma Tolken in de toekomst, kunnen zich via deze link aanmelden voor de nieuwsbrief. Kies hier voor de optie ’aanmelden nieuwsbrieven’ en vink de nieuwsbrief (naar beneden scrollen) ‘Programma tolken in de toekomst’ aan.
  • Klik hier voor het adviesrapport Don't tolk too much, Vormen van regie op tolkdiensten in het VenJdomein door ABDTOPConsult