Erkende opleidingen PE

Wilt u bijscholing volgen waarvan de kwaliteit geborgd is en het aantal PE-punten vast staat? Dan kunt u scholingsactiviteiten volgen bij opleidingsinstellingen die door Bureau Wbtv zijn aangewezen. Aangewezen opleidingsinstellingen noemt Bureau Wbtv erkende opleidingen.

Hieronder ziet u welke opleidingen zijn erkend:

Deze instellingen hebben een kwaliteitsplan opgesteld en aangetoond dat zij aan de voorwaarden voor een erkende opleiding voldoen. Voor meer informatie hierover verwijst Bureau Wbtv u naar het Besluit aanwijzing opleidingsinstellingen.