slide


Permanente Educatie

Het NGTV is van mening dat alle leden aan Permanente Educatie zouden moeten doen, ook als men geen PE-punten hoeft te behalen. Daarbij is geen plaats voor levenslange beëdigingen, onder andere door de nieuwe technologieën waarbij bijgeschoold zal moeten worden. Uitgangspunt vormt dat gemiddeld 16 uur Permanente Educatie per jaar haalbaar moet zijn en dat het NGTV zich ervoor zal inspannen dat de 80 punten die binnen vijf jaar behaald moeten worden financieel ook haalbaar zijn.
Permanente Educatie zal aantrekkelijk moeten zijn voor alle leden, beëdigd en onbeëdigd, ook omdat een breed werkterrein de weerbaarheid van de tolken en vertalers op de markt bevordert.

NGTV-Kwaliteitsplan
Op 20 januari 2017 is het NGTV door het Bureau Wbtv aangewezen als erkende opleidingsinstelling. Op dit moment wordt het NGTV-kwaliteitsplan geïmplementeerd binnen het NGTV.

Het NGTV-kwaliteitsplan voor de educatieve activiteiten van het NGTV - zoals deze momenteel en in de toekomst onder verantwoordelijkheid van het NGTV (zullen) worden ontwikkeld en aangeboden - is opgesteld om te voldoen aan de wettelijke voorwaarde om het NGTV als scholingsinstituut, z.g. “PE-aanbieder” aan te wijzen waarmee de activiteiten van NGTV-kringen, –secties en commissies door Bureau Wbtv erkend kunnen worden.
Het streven is te komen tot een evenwichtig curriculum dat beantwoordt aan de behoeften van de leden.