slide

Meest gestelde vragen

1 Ik wil graag tolk/vertaler worden. Aan welke eisen moet ik voldoen? Moet ik een examen afleggen? Of moet ik hiervoor eerst een speciale opleiding gaan volgen? Zo ja, waar kan ik me hiervoor aanmelden?

2 Biedt binnen de vertaalwereld een hbo-vertaalopleiding minder/andere mogelijkheden dan een universitaire talenopleiding?

3 Weet u of er hbo-vertaalopleidingen zijn die erg goed staan aangeschreven of juist heel slecht?

4 Welke opleiding moet ik volgen om vertaler en/of tolk te worden?

5 Welke opleidingen zijn erkend?

6 Welke eisen stellen opdrachtgevers aan beginnende vertalers?

7 De vertaalmarkt bestaat uit verschillende werkvelden, wat zijn de specialisaties met de meeste toekomstmogelijkheden?

8 Vertalen vertalers altijd naar hun moedertaal?

9 Welke competenties moet een goede vertaler volgens u hebben?

10 In wat voor aanverwante functies kunnen mensen met een vertaalopleiding nog meer terechtkomen?

11 Zijn er mensen of instellingen die u mij kunt aanraden om mee te gaan praten voor mijn verdere oriëntatie op het beroep van tolk en/ of vertaler?

12 In welke branche werken de meeste vertalers/tolken?

13 Wat zijn de mogelijkheden om als tolk en/of vertaler werkzaam te kunnen zijn?

14 Wat is precies de functie van het NGTV binnen de vertaalwereld?

15 Hoe heet het NGTV in andere talen?

16 Is het NGTV een erkende opleidingsinstelling?

17 Ik wil graag lid worden van het NGTV

18 Hoeveel bedraagt de contributie?

19 Ik wil graag lid worden van het NGTV, maar ik ben nog niet beëdigd. Kan ik dan beter wachten tot ik beëdigd ben of kan ik me nu al aanmelden voor het lidmaatschap van het NGTV?

20 Hoe zeg ik mijn lidmaatschap op?

21 Wat zijn de tarieven van een tolk/vertaler?

22 Wat is een beëdigd tolk of beëdigd vertaler?

23 Wat is een beëdigd vertaler?

24 Wat is een beëdigd tolk?

25 Waaraan moet een beëdigde vertaling aan voldoen?

26 Wat is het verschil tussen een tolk en een vertaler?

27 Wat is ‘legalisatie’?

28 Wat is een apostille?

29 Waar kan ik terecht voor een apostille of legalisatie?

30 Wanneer een legalisatie?

31 Is de helpdesk van het NGTV alleen voor NGTV-leden?

32 Wat zijn de abonnementskosten van de Linguaan?

33 Ik wil een klacht indienen over een tolk of vertaler die lid is van het NGTV.

34 Ik wil me aanmelden bij een van de kringen of secties van het NGTV

35 Ik ben mijn inloggegevens kwijt

36 Hoe kan ik mijn contactgegevens wijzigen?

37 Wat doe ik in het geval van een slecht/niet betalende opdrachtgever?

38 Waar kan ik het speciale gewaarmerkt papier voor beëdigde vertalingen bestellen?

39 Hoe zet ik een goede administratie op?

40 Ik krijg weinig opdrachten. Wat kan ik hieraan doen?

41 Hoe bouw ik een goed netwerk op?

42 Hoe kom ik in het register?

43 Ik sta ingeschreven in het Rbtv. Ben ik nu lid van het NGTV?

44 Uw vraag niet gevonden?

45 Hoe bereik ik of regel ik een tolk? Is er een centraal nummer om een afspraak te maken?

46 Zijn er voor alle talen tolken beschikbaar?

47 Welke mogelijkheden zijn er voor inzet van tolken: telefonisch, video, op locatie (face to face)?

48 Hoe snel is een tolk bereikbaar?

49 Wie betaalt de kosten?

50 Hebben tolken beroepsgeheim?

51 Hoe goed spreekt en begrijpt de tolk zelf beide talen (Nederlands en de andere taal?)

52 Kan ik steeds dezelfde tolk boeken voor een bepaalde taal of patiënt?

53 Brengt de tolk onze medische vragen goed over?

54 Welke zorgverleners kunnen er per 1-1-2022 gebruik maken van de GGZ/FZ-toeslag voor tolken?