Ik krijg weinig opdrachten. Wat kan ik hieraan doen?

Het opbouwen van een goed lopend bedrijf vergt een paar jaar. Of er voldoende werk is, is verder afhankelijk van de taal waarin u tolkt of vertaalt. U kunt zich inschrijven bij tolk-/vertaalbureaus, maar ook zelf bedrijven waarvoor u graag wilt werken benaderen.

Bouw een netwerk op van tolken en/of vertalers, en gebruik uw netwerk uit vorige werkkringen of opleidingen. Handig om tips en ervaringen mee uit te wisselen, en wellicht ook om mee samen te werken. Het is ook goed om in tandem te gaan werken met een vaste corrector.

Terug naar overzicht