Wat zijn de mogelijkheden om als tolk en/of vertaler werkzaam te kunnen zijn?

Tolk en vertaler is een vrij beroep in Nederland. U kunt vrij niet-beëdigde vertalingen maken. Wilt u gewaarmerkte vertalingen maken van officiële documenten, dan moet u zich laten inschrijven in het register van Beëdigd tolken en vertalers.

Dit geldt ook voor tolken. Alle informatie hierover is te vinden op de website van het Bureau Wbtv, www.bureaubtv.nl.

Terug naar overzicht