Ik wil een klacht indienen over een tolk of vertaler die lid is van het NGTV.

Hier vindt u het klachtenformulier en het geschillenreglement van het NGTV.

In artikel 4 kunt u onze geschillenprocedure terugvinden.

Wanneer u een officiƫle klacht wilt indienen bij de Geschillen- en Tuchtcommissie van het NGTV, stuurt u het klachtenformulier en alle bijbehorende stukken per post aan ons toe. Aan de procedure zijn kosten verbonden (zie artikel 7 van het Geschillenreglement).

Terug naar overzicht