Is het NGTV een erkende opleidingsinstelling?

Nee, het NGTV is geen vertaal- of tolkopleiding.
Wel biedt het NGTV bijscholing en kunt u deze cursussen zonder meer gebruiken voor uw punten Permanente Educatie voor uw inschrijving in het Register beëdigde tolken en vertalers.

Zie verder www.bureaubtv.nl.

Terug naar overzicht