Ik wil graag lid worden van het NGTV

Hartelijk dank voor uw interesse in het lidmaatschap van het NGTV.
Klik hier voor het aanmeldingsformulier voor het (kandidaat-)lidmaatschap. 

U meldt zich aan bij het NGTV door het aanmeldingsformulier in te vullen, te ondertekenen en aan ons toe te sturen met de bijbehorende stukken voor het lidmaatschap (zie pagina 8 van het aanmeldingsformulier).

Wilt u alle stukken in één keer naar het secretariaat sturen? Dat bespaart administratieve rompslomp. Na ontvangst van de stukken worden deze doorgestuurd aan de toelatingscommissie.

De behandelingstermijn van een nieuwe aanmelding bedraagt circa 1 maand.

Mocht u nog niet voldoen aan de eisen voor het volwaardig lidmaatschap, dan kunt u zich aanmelden voor het kandidaat-lidmaatschap:

Het kandidaat-lidmaatschap staat open voor personen die het vak van vertaler of tolk uitoefenen of zich daarop voorbereiden, maar die nog niet voldoen aan de voorwaarden voor het volwaardig lidmaatschap, bijvoorbeeld omdat zij hun opleiding nog niet hebben afgerond of nog niet over voldoende ervaring beschikken.
Een kandidaat-lidmaatschap duurt maximaal twee jaar, waarna u alsnog aan de voorwaarden voor het lidmaatschap moet voldoen, bijvoorbeeld door een opleiding voor vertaler of tolk af te ronden, door de vereiste werkervaring op te doen (aan te tonen door middel van referentiebrieven of een verklaring van de werkgever).

Kandidaat-leden hebben dezelfde rechten en plichten als leden, behalve:


  • stemrecht;
  • het vervullen van een bestuursfunctie;
  • het gebruik van het woord- en beeldmerk NGTV;
  • vermelding in het ledenregister.

Hoeveel bedraagt de contributie?

De kosten van het volwaardig lidmaatschap zijn € 180 per jaar (excl. 21% btw)
De kosten van het kandidaat-lidmaatschap zijn € 135 per jaar (excl. 21% btw)
De kosten van het lidmaatschap voor leden van 65 jaar en ouder zijn € 135 per jaar (excl. 21% btw)

Ik wil graag lid worden van het NGTV, maar ik ben nog niet beëdigd. Kan ik dan beter wachten tot ik beëdigd ben, of kan ik me nu al aanmelden voor het lidmaatschap van het NGTV?

Het lidmaatschap van onze vereniging staat los van inschrijving in het Register beëdigde tolken en vertalers. U kunt dus ook lid worden zonder beëdigd te zijn.

Wanneer u lid bent van onze vereniging, betekent dit niet dat u automatisch ook beëdigd kunt worden. Zie voor de eisen van beëdiging www.bureaubtv.nl.

Terug naar overzicht