Hoe zeg ik mijn lidmaatschap op?

Statuten NGTV, artikel 4 lid 8:
Opzegging van het lidmaatschap door een lid dient schriftelijk te geschieden tegen het einde van het kalenderjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.


De opzegging van een lidmaatschap kan ongedaan worden gemaakt door dit vóór 1 januari door te geven aan het secretariaat (ngtv@ngtv.nl).

Binnen één jaar na beëindiging van het lidmaatschap kan men weer als lid worden toegelaten, zonder dat de toelatingsprocedure opnieuw hoeft te worden doorlopen.

Terug naar overzicht