Wat is een beëdigd tolk of beëdigd vertaler?

Beëdigde tolk en beëdigde vertalers zijn ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) en hebben voor de rechtbank de eed of belofte afgelegd onder andere altijd naar waarheid te vertalen en geheimhouding te betrachten ten aanzien van vertrouwelijke informatie waarvan hij of zij door het werk kennisneemt.

Terug naar overzicht