Wat is een beëdigd tolk?

De kwalificatie beëdigd tolk is met name ingesteld ten behoeve van afnemers van tolken in het justitiële circuit en bij de politie - denk aan rechtbanken (met name in strafzaken), het Openbaar Ministerie, Immigratie- en Nationalisatiedienst (IND), Raad voor Rechtsbijstand (vreemdelingenrecht, asielzaken) - de zogeheten verplichte afnemers van beëdigd tolken.

Beëdiging wordt vaak gezien als een kwaliteitskeurmerk, maar dat is het niet. Het wil alleen zeggen dat je bepaald werk mag doen. De kwaliteit van beëdigde tolken is niet hoger of lager dan die van niet-beëdigde tolken met een goede opleiding.

Terug naar overzicht