Wat is een beëdigd vertaler?

Een beëdigd vertaler is bevoegd om beëdigde vertalingen te maken, door veel mensen ook "officiële vertalingen" of een "vertaling van een officieel document" genoemd. Een beëdigd vertaler wordt ook vaak een "officiële vertaler" genoemd, al is dat geen erkende term.

Voorbeelden van documenten die voor officiële doeleinden moeten worden gebruikt zijn: uittreksels van de Kamer van Koophandel, diploma's, cijferlijsten, documenten van de burgerlijke stand, paspoorten, notariële documenten zoals statuten, de akte van oprichting van een onderneming, verklaringen van erfrecht, scheidingsdocumenten...

Bij een beëdigde vertaling (ook "gewaarmerkte vertaling" genoemd) wordt de vertaling aan het originele document gehecht, of aan een (gewaarmerkte) kopie ervan. Verder verklaart de beëdigd vertaler dat de vertaling een getrouwe en juiste weergave is van het originele document of de kopie ervan. Op de beëdigde vertaling staan verder de stempel en de handtekening van de beëdigd vertaler.

Beëdiging wordt vaak gezien als een kwaliteitskeurmerk, maar dat is het niet. Het wil alleen zeggen dat je bepaald werk mag doen. De kwaliteit van beëdigde vertalers is niet hoger of lager dan die van niet-beëdigde vertalers met een goede opleiding.

Terug naar overzicht