Wat is het verschil tussen een tolk en een vertaler?

Tolken is het gesproken woord mondeling weergeven in een andere taal.

Vertalen is een geschreven tekst schriftelijk overbrengen in een andere taal.

Simpel gezegd: een vertaler schrijft en een tolk spreekt. Tolk en vertaler zijn daarom twee heel verschillende beroepen. Veel professionals doen beide en noemen zich dan tolk/vertaler. Het is niet per definitie zo dat wie tolkt ook vertaler is, of omgekeerd.

Verwarring ontstaat soms omdat het woord ‘vertalen’ ook wel gebruikt wordt als het over tolken gaat. Het woord ‘vertalen’ wordt dan in algemene zin gebruikt, in de betekenis zoals die ook in Van Dale staat: ‘in een andere taal overzetten’.

Terug naar overzicht