Wie betaalt de kosten?

Wie betaalt de kosten; de cliënt of ik als behandelaar? Hoe declareer je de mogelijke vergoeding en hoe hoog zijn de kosten die niet vergoed worden?
U declareert de kosten als toeslag op uw behandeling. Via deze link vindt u de regeling:

In de bijlage bij deze tariefbeschikking treft u de tarieven aan voor de inzet van de tolk in de regels 1298 tot en met 1305. In 2022 worden er nog geen reiskosten vergoed, maar hiervoor ligt wel een voorstel voor 2023.

U kunt zelf onderhandelen om te voorkomen dat er kosten zijn die niet vergoed worden.

Terug naar overzicht