slide

Ik wil graag tolk/vertaler worden. Aan welke eisen moet ik voldoen? Moet ik een examen afleggen? Of moet ik hiervoor eerst een speciale opleiding gaan volgen? Zo ja, waar kan ik me hiervoor aanmelden?

Om lid te worden moet u aantoonbaar aan kwaliteitseisen voldoen, zoals het hebben van een goede opleiding en het beschikken over werkervaring. Tolk en vertaler zijn vrije beroepen. Dat betekent dat er strikt genomen geen opleiding voor nodig is maar het uitsluitend beheersen van twee talen is nooit voldoende om professioneel in deze beroepen aan het werk te gaan. Vandaar dat opdrachtgevers vaak de eis stellen van een vertaalopleiding, een universitaire of hbo-opleiding en werkervaring. Het spreekt voor zich dat goed opgeleide tolken en vertalers veel meer kans op werk maken. Het lidmaatschap van het NGTV is daarmee een keurmerk voor kwaliteit.

Terug naar overzicht