Arbeidsongeschiktheid - Broodfonds

Voor zelfstandigen rijst vroeg of laat de vraag hoe je je verzekert tegen langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Waarom het Broodfonds?

Zelfstandigen hebben geen wettelijk recht op inkomensondersteuning. In de praktijk betekent het dat je als zelfstandige een grote financiële buffer moet hebben als je een langere periode door ziekte uitvalt. Naast financiële consequenties, is er ook het gevaar voor de continuïteit van je bedrijf. Met het Broodfonds is het niet nodig om financiële reserves aan te spreken of een beroep te doen op je naaste omgeving.

Voor zelfstandigen rijst vroeg of laat de vraag hoe je je verzekert tegen langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Bij verzekeringsmaatschappijen zijn de premies vaak erg hoog. Als verzekerde heb je geen invloed op (en inzicht in) hoe het geld wordt belegd. De verzekeringsmaatschappij bepaalt hoeveel premie er betaald moet worden en wanneer iemand in aanmerking komt voor een uitkering. Door allerlei controles en medische keuringen kan uitbetaling onzeker zijn of lang op zich laten wachten. Heb je een risicovol beroep of een medisch verleden of ben je ouder dan 50 jaar dan betaal je ook nog eens een veel hogere premie.

Als oplossing hiervoor is het Broodfonds ontwikkeld.

Hoe werkt het?

Het Broodfonds werkt volgens het schenkkring principe. Dat betekent dat iedere deelnemer van een Broodfondsgroep een eigen Broodfondsrekening opent.

Op deze rekening wordt de maandelijkse bijdrage gestort. Wanneer iemands inkomen wegvalt door ziekte of arbeidsongeschiktheid, krijgt hij van de andere deelnemers maandelijks een bedrag geschonken. Vanaf een maand na het begin van de ziekte wordt er uitgekeerd. De deelnemers kiezen bij aanvang de hoogte van de te ontvangen schenking bij ziekte. Dit is gerelateerd aan je netto bedrijfswinst en het inkomen dat je maandelijks nodig hebt. Er kan gekozen worden uit 3 niveaus. Hoe hoger de te ontvangen schenking, hoe hoger de maandelijkse bijdrage.

Voorbeeld:

Broodfonds 2011LaagMiddelHoog
Te betalen bijdrage per maand€ 45,00€ 67,50€ 90,00
Te ontvangen schenking per maand€ 1000,00€ 1.500,00€ 2.000,00

Alle deelnemers verplichten zich samen tot het betalen van de schenking aan een deelnemer die ziek is geworden. De financieel administrateur voert de schenkingen uit. Een Broodfondsgroep bepaalt zelf het niveau van de tarieven en bijbehorende schenkingen.

BroodfondsMakers
Burgemeester Reigerstraat 28
3581 KS Utrecht
info@broodfonds.nl
www.broodfonds.nl

Kosten

Naast de maandelijkse bijdrage die je op je eigen Broodfondsrekening stort, betaal je eenmalig € 275,- en maandelijks €10,- contributie. Iedere Broodfondsgroep heeft een centrale rekening. De deelnemers maken naar deze centrale rekening de eenmalige bijdrage en de maandelijkse contributie over. Vanaf de centrale rekening worden de kosten voor het opzetten van een broodfonds, de begeleiding en administratie van nieuwe leden en de financiële administratie betaald.

Het tegoed op je eigen Broodfondsrekening kent een maximum, een buffer. De hoogte van deze buffer is afhankelijk van het niveau van je maandbijdrage. Boven deze buffer hoeft geen bijdrage meer betaald te worden zolang er geen zieken zijn. Het geld dat in de buffer zit, blijft eigendom van de deelnemers. Wanneer iemand besluit om uit de Broodfondsgroep te stappen dan neemt hij het geld dat nog op zijn rekening staat mee.

Voor wie?

Er zijn drie voorwaarden om mee te kunnen doen aan een Broodfondsgroep:

  1. Je bent zelfstandig ondernemer
  2. Je bedrijf bestaat langer dan 1 jaar
  3. Je hoofdinkomen genereer je uit je bedrijf Een belangrijk uitgangspunt is dat deelnemers elkaar kennen waardoor controle bij ziekte niet nodig is.

Nieuwe deelnemers worden geïntroduceerd via een al deelnemend lid. Kijk binnen je netwerk of organisaties waar je mee verbonden bent, naar mensen met wie je een Broodfonds wilt starten.

Kort en krachtig

  • Een Broodfonds start je met minimaal 20 deelnemers en de groep groeit binnen een paar jaar uit naar 40 deelnemers
  • Maximaal 50 deelnemers doen mee aan een Broodfondsgroep
  • Nieuwe deelnemers worden geïntroduceerd via een deelnemend lid
  • Een Broodfondsgroep wordt zelfstandig gedraaid, deelnemers bepalen het beleid.
  • Als je gedurende een periode ondersteuning (schenking) vanuit het Broodfonds hebt ontvangen blijf je (in totaal) minimaal 2 jaar deelnemen aan de Broodfondsgroep.