Pensioen - Regeling voor zelfstandigen

Vanaf 2015 is het mogelijk om als zzp‘er deel te nemen aan een pensioenfonds. Goed nieuws dus voor NGTV-leden. De staatssecretarissen van Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Hieruit blijkt de mogelijkheid van deelname met flexibele inleg.

Omdat zzp’ers wisselende inkomsten hebben, kan de inleg variëren, hetgeen aansluit bij het flexibele karakter. Binnen het collectief heeft iedere deelnemer een eigen pensioenvermogen en geen toezegging zoals bij een pensioenfonds. De gespaarde tegoeden worden buiten een vermogenstoets gehouden bij beroep op de Bijstandswet. In geval van arbeidsongeschiktheid bestaat de mogelijkheid om het pensioen eerder te laten uitkeren. Voor meer informatie, download de brief van de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer over de voorstellen gewijzigde pensioenregelingen.

ZZP Pensioenfonds

De belangrijkste kenmerken van het ZZP Pensioenfonds zijn de vrijwillige deelname, een flexibele inleg, geen winstoogmerk, zeer lage beheerskosten en het feit dat je inleg van jezelf blijft en niet verdwijnt in een gezamenlijke pot. Voor het maximale rendement is gekozen voor een beleggingsmix en beleggingsrisico die verschilt per leeftijdsgroep.

Daarvan kan door jou worden afgeweken. Je kunt ook zelf bepalen wanneer je pensioenuitkering moet ingaan en voor hoe lang je de uitkering wilt ontvangen. De hoogte van de uitkering is uiteraard afhankelijk van deze factoren en je opgebouwde vermogen.

Daarnaast mag er een opname worden gedaan als je langdurig zonder inkomsten zit door arbeidsongeschiktheid. Mocht je aanspraak moeten doen op een bijstanduitkering of bij een faillissement, dan hoef je niet eerst je opgebouwde pensioen aan te spreken. Mocht je voor de pensioenleeftijd overlijden dan gaat je inleg over naar je erfgenamen. Het is en blijft je eigen vermogen. Dat zijn grote verschillen met de bestaande pensioenfondsen!

Belastingen

De overheid heeft inmiddels goedkeuring gegeven aan het ZZP Pensioenfonds, dat is ontstaan door een samenwerking tussen Stichting ZZP Nederland, Zelfstandigen Bouw, FNV Zelfstandigen en PZO. Je inleg is nu fiscaal aftrekbaar en als de uitkering ingaat is deze belast. Inmiddels is overeenstemming met pensioenbeheerder APG die de regeling gaat uitvoeren. Binnenkort is een website beschikbaar waar je je vrijblijvend kunt aanmelden om op de hoogte te blijven van de vorderingen.

De samenwerkende zzp-organisaties en APG werken in de komende periode de nadere details en de manier waarop het pensioeninitiatief concreet wordt uitgevoerd, verder uit. Daarnaast worden stichtingsbestuur en inspraak van de deelnemers nader vastgesteld, waarbij het uitgangspunt is dat het een regeling voor en door ZZP'ers is.

De regeling op een rij

  • Zzp'ers kunnen geheel naar eigen inzicht flexibel en vrijwillig bedragen inleggen en op de zelf bepaalde pensioenleeftijd, tussen de 60 en 70 jaar, kiezen voor een pensioenuitkering met een looptijd van 10, 15 of 20 jaar;
  • Zzp'ers kunnen zonder poespas deelnemen in een transparante en simpele regeling en indien gewenst gebruik maken van een beperkt aantal overzichtelijke keuzemogelijkheden;
  • Het opgebouwde vermogen kan bij langdurige arbeidsongeschiktheid worden aangesproken;
  • Het opgebouwde vermogen is niet opeisbaar voor derden en het pensioen maakt geen onderdeel uit van de vermogenstoetsen;
  • Door gebruik te maken van de kracht van het collectief is dit initiatief beschikbaar tegen significant lagere kosten dan vergelijkbare individuele producten;
  • De regeling is ook aantrekkelijk voor mensen die een beperkt bedrag inleggen doordat er zeer lage administratiekosten worden gerekend.