Verkoop - hoe kom je aan opdrachten?

Op internet zijn veel sites en platformen te vinden die opdrachtgevers en opdrachtnemers bij elkaar brengen, ook voor tolken en vertalers.

Waarschuwing

Vaak verwachten opdrachtgevers op vraag-en-aanbodsites bodemtarieven van aanbieders - kwaliteit is niet per se belangrijk, vooral de allerlaagste prijs telt.

Bedenk ook dat veel vraag-en-aanbodsites in de eerste plaats bedoeld zijn om inkomsten te genereren voor de eigenaar van de site en niet zozeer om de opdrachtzoeker aan meer opdrachten te helpen, ook al wordt dat natuurlijk altijd gesuggereerd.

Wees vooral erg voorzichtig met sites waar betaald moet worden om toegang te krijgen tot potentiƫle opdrachten of om een offerte te kunnen uitbrengen, zoals www.offerti.nl. De prijs die de vertaler aan de site-eigenaar moet betalen om een offerte te kunnen uitbrengen, is soms gelijk aan de prijs die de opdrachtgever bereid is te betalen aan de vertaler.

Sommige sites beloven honderden opdrachtgevers, vragen betaling voor toegang, waarna de opdrachtzoeker kan vaststellen dat de "honderden opdrachtgevers" een knip- en plakverzameling uit de telefoongids of het handelsregister (Kamer van Koophandel) is, die via Google net zo gemakkelijk - en gratis - te vinden is.

Zichtbaarheid en netwerk

Om minder afhankelijk te zijn van deze websites en platformen kun je er ook aan denken om je eigen online zichtbaarheid te vergroten. Zorg dat je een goede website hebt, waar je jouw diensten duidelijk uiteen hebt gezet. En vergeet uiteraard je netwerk niet.

Ervaringen delen?

Ga naar de Vertalerskoffiehoek op Facebook.