Website - Tips voor goede online teksten

De eerste 200 tekens van een artikel zijn essentieel - daar moet de info staan die de lezer verleidt om verder te lezen.

Taal en stijl

Gebruik bij voorkeur een neutrale, zakelijke stijl. De stijl hangt natuurlijk ook af van het soort artikel.

Een krachtige inleiding (200 tekens)

De meeste artikelen op de website hebben een titel, een subtitel, een teaser en een hoofdtekst. Dit zijn verplichte velden (er moet tekst staan). De titel, subtitel en teaser (inleiding, verleidingstekst) bevatten de kern van het bericht, die de lezer aanspoort om verder te lezen. Dit is ook de tekst die wordt getoond als een artikel van de website wordt geciteerd in bijvoorbeeld LinkedIn. Dat zijn (ongeveer) 200 tekens (letters, spaties en interpunctietekens). Maak de teaser niet te kort of iets in de trant van "kijk snel verder", geef zoveel mogelijk informatie en maak optimaal gebruik van die eerste 200 tekens. Verleid met een intrigerend citaat uit de hoofdtekst, een woordspeling, of een andere tekst die nieuwsgierig maakt naar meer. De kern is: wie, wat, waar, wanneer.

Een voorbeeld

Een tekst als deze (aangeleverd door derden) is niet ideaal als introductietekst: “Het evenement Vertaalslag moet nog plaatsvinden, maar de winnaars van de jaarlijkse trofeeën zijn al verkozen. De Vertaalengel 2014 is toegekend aan de redactie van de website van boekhandel Athenaeum voor...”

  • "Het evenement" - kan weggelaten worden zonder verlies van informatie
  • “moet nog plaatsvinden” – noem de datum
  • “de winnaars van de trofeeën” – vervang “trofeën” door de naam van de trofeeën (vertaalengel en vertaalduivel)
  • Korte uitleg waar die trofeeën voor staan.
De kerntekst: “Tijdens de Vertaalslag (3 maart, Balie Amsterdam) worden de Vertaalengel en de Vertaalduivel uitgereikt. De Vertaalengel is voor iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het vertaalvak. De Vertaalduivel gaat naar iemand als uitnodiging om iets te doen, of na te laten, in het belang van het vertaalvak.”

Titel, subtitel, teaser en hoofdtekst

De teaser verschijnt ook weer in de hoofdtekst, als eerste tekst. Dit is altijd platte tekst, die (helaas) niet kan worden opgemaakt. Zorg er daarom voor dat elk onderdeel (titel, subtitel, teaser en hoofdtekst) andere informatie geeft.

Korte alinea’s

Artikelen lezen het prettigst als ze zijn opgedeeld in korte alinea’s (“hapklare brokjes”). Voor sommige onderwerpen, vooral teksten met een juridisch/politiek tintje, zijn lappen tekst bijna onvermijdelijk, maar het merendeel van de artikelen is gebaat bij regelmatig “lucht” (witregels) tussen de tekstregels.

Koppen

Een tekst wordt nog prettiger leesbaar als er af en toe tussentitels in de hoofdtekst gebruikt worden. Gebruik voor titels en tussentitels niet de opmaakopties vet, onderstrepen of cursief, maar gebruik koppen/ headers. Als je met koppen werkt, wordt de tekst op de website automatisch opgemaakt volgens de layout van de website. Gebruik vet, onderstrepen of cursief alleen in lopende tekst, volgens de gebruikelijke regels, zoals: cursieve tekst is een citaat/quote en staat tussen aanhalingstekens.

Hyperlinks

Maak altijd een hyperlink zodra je verwijst naar een andere pagina. Beschrijf niet waar iets te vinden is, zoals “kijk op Nieuwsberichten Algemeen”, maar maak de verwijzing klikbaar via een hyperlink ("Verder lezen…. " "Stuur een email naar….".

Tabellen

Gebruik voor rijtjes geen tabs, maar tabellen. Alleen in een tabel worden kolommen tekst netjes uitgelijnd op de website.

Afkortingen

Schrijf altijd voluit “van de” en nooit v.d., altijd “in verband met” en niet i.v.m., enzovoorts.

Ambtelijk taalgebruik

Gebruik als het even kan geen passieve constructies. Bijvoorbeeld: “wij zijn begonnen met” in plaats van “er is een aanvang genomen met”. Spreek de lezer aan, maak het persoonlijk. Bijvoorbeeld “Foutje op de website? Laat het ons weten!” in plaats van “Onvolkomenheden op de site signaleren en melden”. Gebruik kernachtige teksten. Is het relevant? Trekt het de aandacht? Klinkt het zakelijk, professioneel? Zakelijk en professioneel hoeft niet saai, langdradig, vol moeilijke woorden of ingewikkelde zinsconstructies te zijn (liever niet....).

Gebruik de spellingscontrole

Schrijf correct gespeld Nederlands. Het lijkt een open deur, maar elke vertaler weet hoe een spel- of typefout ongemerkt in een tekst kan sluipen. Gebruik daarom altijd de spellingscontrole in de laatste ronde voor verzending ter publicatie.

Interpunctie

Vermijd uitroeptekens en loze kreten (Leuk! Grappig! Handig! Moet je zien!) Veel uitroeptekens en loze kreten komen wat amateuristisch over.

Afbeeldingen

Websites zijn ontworpen om veel afbeeldingen te bevatten. Plaats daarom bij elk artikel een afbeelding.