Internationale diplomawaardering

Kent het Bureau Wbtv geen PE-punten toe voor de (buitenlandse) cursus die je gevolgd hebt?

Misschien kan het IDW van dienst zijn.

Internationale Diplomawaardering (IDW) is het samenwerkingsverband van SBB en Nuffic voor de uitvoering van Internationale Diplomawaardering voor Nederland. Samen hebben SBB en Nuffic het Informatiecentrum Diplomawaardering (IDW) opgericht, dat sinds 2003 bij SBB is gehuisvest. De website van IDW bevat alle informatie over internationale diplomawaardering.

Wil je je buitenlandse diploma laten vergelijken met het Nederlandse onderwijssysteem? Klik hier voor meer informatie.