Hoe blijf ik beëdigd vertaler?

Sinds de invoering van de Wbtv is je bevoegdheid als beëdigd vertaler slechts 5 jaar geldig. Je moet steeds opnieuw om de 5 jaar uitdrukkelijk laten weten dat je je bevoegdheid wilt behouden en dat je niet verwijderd wilt worden uit het Register Btv.

Verzoek voor verlenging

Wilt je je bevoegdheid als beëdigd vertaler behouden? Je moet dan een verzoek indienen om verlenging van je inschrijving in het Register Btv. Daarbij moet je aantonen dat je gedurende de vijf jaar dat je in het Register Btv was ingeschreven:

  • 80 PE-punten hebt behaald, waarvan minstens de helft in categorie a t/m d en dat je
  • 10 professionele opdrachten hebt verricht per talencombinatie/vertaalrichting.

Heb je één of meerdere specialisaties* en wil je die ook laten verlengen? Dan moet je voldoen aan de voorwaarden voor verlenging (zoals hierboven beschreven) én aantonen dat je, per specialisatie, jaarlijks gemiddeld:

  • 4 PE-specialisatiepunten hebt behaald en
  • 5.000 woorden hebt vertaald.

* Als je minder dan één jaar een specialisatievermelding hebt, op de dag dat je inschrijving in het Rbtv verloopt, hoef je voor verlenging van je specialisatie(s) niet te voldoen aan de PE-verplichting van 4 punten per jaar en de eis van 5.000 vertaalde woorden in strafzaken per jaar.

De voorwaarden voor verlenging zijn verder uitgewerkt in het Besluit Verlenging inschrijving in het Rbtv.

Wat gebeurt er als ik geen verzoek tot verlenging indien?

Je inschrijving wordt alleen verlengd als je daarom vraagt. Doe je niets dan vervalt je inschrijving en ben je niet meer te vinden in het Rbtv.