Consecutief en simultaan tolken

Consecutief tolken

Consecutief tolken betekent dat eerst de spreker spreekt en steeds even stopt met praten om de tolk in de gelegenheid te stellen zijn woorden te tolken. Consecutief tolken worden in sommige verbanden ook verbindingstolken, gesprekstolken of ‘community interpreters’ genoemd.

Consecutief tolken worden ingezet in het bedrijfsleven, sociale instanties (de ‘community interpreters’) en de rechtbank (gerechtstolken). Elk soort setting vereist specifieke kennis.

Simultaan tolken

Simultaan tolken houdt in dat de tolk tolkt terwijl de spreker spreekt. Een simultaantolk wordt ook congrestolk of conferentietolk genoemd.

Het NGTV heeft speciale vakgroepen (secties) die bestaan uit leden die werken als gesprekstolk, simultaantolk, consecutief tolk of gerechtstolk.

Specifieke vaardigheden van tolken

 1. analytisch én synthetisch kunnen redeneren;
 2. kritisch ingesteld zijn;
 3. oog hebben voor de maatschappelijke consequenties van het eigen handelen;
 4. open staan voor nieuwe informatie en voortdurend up-to-date willen blijven;
 5. complexe problemen passend kunnen benaderen.
 6. over een professionele attitude beschikken: in teamverband kunnen werken, taken coördineren en taken stipt en precies uitvoeren;

Professionele tolken

 1. kunnen zich mondeling correct en genuanceerd uitdrukken;
 2. beschikken over interculturele, communicatieve vaardigheden;
 3. beheersen de tools en technieken van het tolken;
 4. kunnen op doeltreffende wijze uit de moedertaal tolken in een of meer vreemde talen;
 5. kunnen op doeltreffende wijze uit een of meer vreemde talen tolken in hun moedertaal.

De globalisering van politiek en economie en de vergrijzing binnen het tolkberoep doet de vraag naar conferentietolken toenemen. Ondanks de steeds grotere rol die het Engels als lingua franca in Europa en over de hele wereld inneemt, blijft de vraag naar conferentietolken groot. Veel mensen beheersen het Engels niet voldoende om zonder tolk te kunnen communiceren binnen een gespecialiseerde context.