De professionele vertaler

Kenmerken

Professionele vertalers:

 1. kunnen analytisch en synthetisch redeneren;
 2. beschikken over een professionele attitude: ze kunnen in teamverband werken, taken coƶrdineren en hun taken stipt en precies uitvoeren;
 3. zijn kritisch ingesteld;
 4. hebben oog voor de maatschappelijke consequenties van hun handelen;
 5. staan open voor nieuwe informatie en willen voortdurend up-to-date blijven;
 6. kunnen complexe problemen passend benaderen;
 7. zijn vertrouwd met de broncultuur en de doelcultuur;
 8. zijn vertrouwd met tekstsoorten en hun conventies in bron- en doeltaal;
 9. kunnen vertaaltechnologische en andere hulpmiddelen efficiƫnt gebruiken;
 10. kunnen databanken, referentiewerken, terminologielijsten en woordenboeken raadplegen en interpreteren;
 11. kunnen teksten uit de vreemde taal/talen in hun moedertaal en/of omgekeerd vertalen in overeenstemming met een vertaalopdracht;
 12. kunnen hun eigen vertalingen verantwoorden en vertalingen van een derde reviseren.

Het NGTV heeft speciale vakgroepen (secties) die bestaan uit leden die werken als literair vertaler, medisch vertaler, technisch vertaler of juridisch tolk en/of vertaler.