Revisie

Revisie houdt in dat een vertaling kritisch wordt gecontroleerd op mogelijke fouten en dat deze nog eens nauwkeurig vergeleken wordt met de brontekst. Revisie is een kwaliteitscontrole en gaat verder dan correctie. Een corrector verbetert de schrijf- en grammaticale fouten; een revisor beoordeelt hiernaast de vertaalkwaliteit en controleert onder andere:

 1. terminologie
 2. consistentie
 3. logica
 4. taalregister
 5. informatiebehoefte van de doelgroep
 6. aansluiting van de vertaling op de brontekst

Wanneer revisie?

Revisie wordt toegepast in drie gevallen:

 1. Vertaling door een niet-moedertaalvertaler
  Een vertaling door een (professionele) moedertaalvertaler (zie Moedertaalprincipe) levert altijd de beste kwaliteit op. Dit is echter niet altijd mogelijk en ook niet altijd noodzakelijk, mits de vertaling wordt gereviseerd. Een revisor die wel moedertaalspreker is van de tekst, controleert de eventuele fouten en brengt inhoudelijk verbeteringen aan.
 2. Tekst verdeeld over verschillende vertalers
  Vaak zijn teksten te lang om ze binnen korte tijd door slechts één vertaler te laten vertalen. Dan kiest een vertaalbureau voor meerdere vertalers, die ieder een gedeelte van de tekst voor hun rekening nemen. Het vertaalbureau voegt de vertalingen dan samen en vormt er, met behulp van revisie, een aansluitend geheel van.
 3. Kwaliteitscontrole
  Revisie waarborgt de kwaliteit van de vertaling: twee zien simpelweg meer dan een en een revisor met een frisse blik haalt eventuele fouten en oneffenheden uit de tekst. Wie volgens de norm NEN-EN-ISO 17100:2015 werkt is verplicht om alle vertalingen te laten reviseren (of corrigeren: de norm is hier niet duidelijk over).

Eisen aan revisor

Een revisor moet een moedertaalspreker zijn met een vertaalopleiding. Hij of zij moet de vreemde taal op near native-niveau beheersen en hiernaast getraind zijn in het reviseren van teksten.