Tolken of vertalen?

​Marlene Lokin
Beëdigd vertaler Frans, NGTV-lid
“Vertalen is schilderen met woorden”

Een prachtberoep

Tolken en vertalen: een wereld van verschil!

Tolken is het gesproken woord mondeling weergeven in een andere taal.
Vertalen is een geschreven tekst schriftelijk overbrengen in een andere taal.

Simpel gezegd: een vertaler schrijft en een tolk spreekt. Tolk en vertaler zijn daarom twee heel verschillende beroepen. Veel professionals doen beide en noemen zich dan tolk/vertaler. Het is niet per definitie zo dat wie tolkt ook vertaler is, of omgekeerd.

Er ontstaat soms verwarring omdat het woord ‘vertalen’ ook wel gebruikt wordt als het over tolken gaat. Het woord ‘vertalen’ wordt dan in algemene zin gebruikt, in de betekenis zoals die ook in Van Dale staat: ‘in een andere taal overzetten’.

Beëdigd tolk, beëdigd vertaler

Een beëdigd tolk/beëdigd vertaler is ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) en heeft voor de rechtbank een eed afgelegd.

Beëdiging als vertaler of als tolk gebeurt op deze manier sinds 2009, het jaar waarin de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) in werking is getreden en het Register beëdigde tolken en vertalers is ingesteld.

Voorheen kon alleen een vertaler zich laten beëdigen (voor het leven) na overlegging van bepaalde diploma's, getuigschriften of andere ‘proeven van bekwaamheid’. Een tolk werd steeds beëdigd per rechtszitting.

Wat is een beëdigd vertaler en een beëdigd tolk?
Hoe word ik beëdigd tolk of beëdigd vertaler?
Vertaalopleidingen