Instructiefilm politietolken


Project Improving Police and Legal Interpreting | Heriot-Watt University Edinburgh

In het kader van het project ImPLI (Improving Police and Legal Interpreting) zijn er in 2012 een 6-tal instructiefilms gemaakt over de praktijk van het verhoren met behulp van een tolk.
Eén van die films is door de Heriot-Watt University Edinburgh gemaakt. In 25 minuten zie je in een aantal korte scenes hoe je in een interview tot een goede samenwerking tussen politie en tolk komt.
Dat leidt dan weer tot een goed contact tussen politie en de geïnterviewde. Er komen hele praktische en nuttige tips naar voren tijdens de film. Dat begint al bij de briefing van de tolk en eindigt met de debriefing.
Klik hier voor de instructiefilm van de Heriot-Watt University Edinburgh.