Opdrachtensites voor tolken en vertalers


Op internet zijn veel sites te vinden die opdrachtgevers en opdrachtnemers bij elkaar brengen, ook tolken en vertalers

Let op: de kwaliteit van deze websites is niet gegarandeerd.
https://www.vacatures.nl/vertaler/
http://www.indeed.nl/alert

Zie verder (veel bodemprijzen)
Proz.com
http://www.translatorscafe.com

Ervaringen delen? Ga naar de Vertalerskoffiehoek op Facebook.

Waarschuwing
Vaak verwachten opdrachtgevers op vraag-en-aanbodsites bodemtarieven van aanbieders - kwaliteit is niet per se belangrijk, vooral de allerlaagste prijs telt.

Bedenk ook dat veel vraag-en-aanbodsites in de eerste plaats bedoeld zijn om inkomsten te genereren voor de eigenaar van de site en niet zozeer om de opdrachtzoeker aan meer opdrachten te helpen, ook al wordt dat natuurlijk altijd gesuggereerd.

Wees vooral erg voorzichtig met sites waar betaald moet worden om toegang te krijgen tot potentiƫle opdrachten of om een offerte te kunnen uitbrengen, zoals www.offerti.nl. De prijs die de vertaler aan de site-eigenaar moet betalen om een offerte te kunnen uitbrengen, is soms gelijk aan de prijs die de opdrachtgever bereid is te betalen aan de vertaler.

Sommige sites beloven honderden opdrachtgevers, vragen betaling voor toegang, waarna de opdrachtzoeker kan vaststellen dat de "honderden opdrachtgevers" een knip- en plakverzameling uit de telefoongids of het handelsregister (Kamer van Koophandel) is, die via Google net zo gemakkelijk - en gratis - te vinden is.