Yahoo mailing groups


Yahoo Mailing group Police Justice
Voor juridische vertalers Frans-Nederlands en v.v. is een Yahoo-mailinggroup Police Justice
police-justice@yahoogroupes.fr

Yahoo Mailing group Tradupor
Actieve mailinglijst van Portugese vertalers en tolken
traduport@yahoogroups.com