slide

Bureau WBTV - Klacht over bureau Wbtv niet goed afgehandeld?

Meld het de ombudsman

Heb je een klacht ingediend bij het Bureau Wbtv en ben je niet tevreden over de manier waarop je klacht is afgehandeld? Je kunt dan een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman.

Let op: je kunt alleen een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman als aan de volgende voorwaarden is voldaan.

  1. De klacht gaat over de Raad voor Rechtsbijstand (vertegenwoordigd door het Bureau Wbtv)
  2. Je hebt al geklaagd bij het Bureau Wbtv zelf.
  3. Je klacht is korter dan een jaar geleden behandeld door het Bureau Wbtv.
  4. Het is niet mogelijk om bezwaar of beroep in te stellen.
  5. Je klacht gaat niet over de inhoud van een wet of regel.
  6. Je klacht gaat niet over de uitspraak of het gedrag van een rechter.

Als voldaan is aan deze voorwaarden, kun je je klacht indienen via het klachtformulier.

Website Nationale Ombudsman

Wet Nationale Ombudsman