slide

NGTV-lidmaatschap


Het NGTV is er voor jou! Samen versterken we jouw positie als tolk en/of vertaler. Je wordt door ons ondersteund met nuttige informatie, belangenbehartiging in grotere kwesties en de nodige netwerken om op succesvolle wijze je beroep uit te kunnen oefenen.

Lid worden van het NGTV?

Dan profiteer je van de vele diensten en activiteiten die je door het NGTV worden aangeboden. Bij het reguliere lidmaatschap krijg je daarnaast een vermelding in het online ledenregister. Zo kunnen potentiële klanten je gemakkelijk vinden!

Download

Volledig lidmaatschap

Je kunt als natuurlijke persoon (dus geen vertaalbureau) lid worden van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers.

Download

Lidmaatschap voor studenten

Studenten komen in aanmerking voor deze status op vertoon van hun studentenpas of collegekaart.

Alle voordelen op een rijtje

Computer

Je zit voor een strakke deadline en ineens crasht je computer. Met onze onderhoudsoplossing gaat deze nachtmerrie aan jou voorbij!

Incassoservice

Heb je problemen bij het innen van vorderingen bij een opdrachtgever? Dan kun je je als NGTV-lid door een gerenommeerd incassobureau laten bijstaan tegen gunstige tarieven.

Juridische service

Heb je vragen over de sociale verzekeringswetgeving, contracten, de VAR of fiscale zaken? Als NGTV-lid ben je ook automatisch lid van PZO en maak je gratis gebruik van de ZZP Servicedesk.

CAT-tools

Als NGTV-lid kun je MemoQ aanschaffen
met 30% korting.

Op de aanschaf én de updates van SDL Trados Studio Freelance en SDL Trados Studio Freelance Plus krijg je 35% korting.

NGTV-logo

Met je aansluiting bij een beroepsvereniging straal je professionaliteit en vertrouwen uit.
Dit kun je vormgeven door het
NGTV-logo toe te voegen op je website, e-mailhandtekening etc.

Verzekeringen

Bespaar enkele honderden euro's
per jaar met de beroeps-
en aansprakelijkheidsverzekering
die je via het NGTV kunt afsluiten!

Richtlijnen

Je bent beëdigd, maar wat nu? Hoe ga je nu precies te werk? Wat wordt er wel en niet van je verwacht? Je krijgt hier uitgebreide richtlijnen voor.

Gewaarmerkt papier

Voor beëdigde vertalingen heb je gewaarmerkt papier nodig. Ook dit kun je via het NGTV tegen gunstige prijzen bestellen.

Algemene voorwaarden

Als NGTV-lid kun je gebruik maken van de algemene voorwaarden voor tolken en vertalers, evenals voorbeelden voor offertes en opdrachtovereenkomsten.

En dit krijg je ook nog!

Download

De Linguaan

Je krijgt elk jaar gratis vier edities van de digitale Linguaan t.w.v. € 42,40. Dit kwartaalvakblad over talen, vertalen en tolken bevat interessante artikelen over hedendaagse onderwerpen.

Download

Nieuwsbrief

Met grote regelmaat krijg je een nieuwsbrief in je mailbox. Zo blijf je goed op de hoogte van alles wat belangrijk is voor het uitoefenen van je vak!

Daarom zijn zij lid:

Drs. Zora Terrichova
Beëdigd vertaalster / gediplomeerd gerechtstolk Russich, Tsjechisch, Slowaaks en Pools
"Als een ervaren hoogopgeleide tolk en vertaler kan ik het lidmaatschap bij de beroepsorganisatie NGTV van harte aanbevelen. Mijn beste klanten heb ik aan mijn lidmaatschap te danken omdat de aansluiting bij deze organisatie een kwaliteitskeurmerk met zich meebrengt. Het NGTV zorgt voor professionalisering en vakkundige verdieping op een andere manier dan de gebruikelijke PE-opleidingsinstituten. De aangeboden workshops zijn van vaak van een hoog niveau. Op de NGTV-vergaderingen kom ik ook geregeld collega’s uit diverse taal- en vakgebieden tegen en dat maakt het freelance bestaan ook gelijk gezellig."

Mònica Ruscalleda en Milagros Gómez López
Beëdigd vertaler Spaans, vertaler Catalaans / Beëdigd vertaler Spaans
"Dankzij het NGTV hebben we ons vak nog meer leren waarderen. NGTV heeft ons de kans geboden om in contact te komen met tolken & vertalers die toegewijd zijn aan hun beroep. Dit motiveert niet alleen beginnende tolken & vertalers enorm tijdens hun eerste stappen, maar samen optreden als taalprofessionals maakt ons beroep ook sterker."

Belangrijke informatie

Het lidmaatschap van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers staat open voor natuurlijke personen (dus geen vertaalbureaus) die:

 • het beroep van vertaler en/of tolk uitoefenen als hoofdberoep of als nevenberoep, zelfstandig dan wel in dienstverband
 • voldoen aan de kwaliteitseisen die de vereniging stelt
 • zich er schriftelijk toe verplichten om zich aan de regels van de vereniging te houden.

 • Van de leden van het NGTV wordt verwacht dat zij over voldoende opleiding en/of werkervaring beschikken om met succes het beroep van tolk en/of vertaler op een professioneel niveau te kunnen uitoefenen.

  Om als lid te kunnen worden toegelaten moet je aan één van de volgende toelatingscriteria voldoen:

 • je beschikt over ten minste een bachelorgetuigschrift op het gebied van vertalen en/of tolken van een erkend opleidingsinstituut; of
 • je beschikt over een aantoonbaar hbo-werk- en denkniveau en ten minste twee jaar aantoonbare werkervaring als vertaler en/of tolk (ter beoordeling van de toelatingscommissie en het bestuur); of
 • je bent lid van een buitenlandse organisatie van tolken en vertalers, met vergelijkbare toelatingseisen als het NGTV (ter beoordeling van de toelatingscommissie en het bestuur).

 • De Commissie Toelating Vertalers en de Commissie Toelating Tolken van het NGTV beoordelen de aanmeldingen voor het lidmaatschap van respectievelijk vertalers en tolken. Aan de beoordeling van je aanmelding zijn geen kosten verbonden.

  Heb je geen vooropleiding gedaan, dan bestaat de mogelijkheid om buiten het NGTV een toets af te leggen ter voorbereiding op de toelating tot het NGTV. Informatie hierover vind je op de pagina's Vertaalopleidingen en Tolkopleidingen.

  Voor enkele specifieke talen, waarvoor in Nederland geen andere toetsmogelijkheden bestaan, kan bij het NGTV een toets afgelegd worden. Deze toets regelt alleen de toegang tot het NGTV-lidmaatschap. Neem voor meer informatie contact op met het NGTV-secretariaat.

  Studenten aan (ver)taalopleidingen komen in aanmerking voor deze status op vertoon van hun studentenpas of collegekaart. De peildatum voor het student-lidmaatschap is 1 januari. Elk najaar zal de student de studentenpas of collegekaart van het nieuwe collegejaar overleggen om het studentenlidmaatschap te verlengen.

  Na aanmelding om lid te worden, krijg je de status kandidaat-lid. Deze status geldt voor de periode dat de aanvraag tot lidmaatschap in behandeling is.

  De contributie voor het lidmaatschap wordt jaarlijks vastgesteld.

  Het is goed om te weten dat de contributie jaarlijks aftrekbaar is bij de aangifte Inkomstenbelasting.

  Voor het jaar 2023 bedraagt de contributie:

 • € 234,82 (excl. btw) voor gewone leden die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt*;
 • € 176,12 (excl. btw) voor gewone leden die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt*;
 • Zo lang je de status kandidaat-lid hebt, betaal je geen contributie
 • € 60,28 (excl. btw) voor studenten

 • * De peildatum is 1 januari

  Bij aanvang van het lidmaatschap in de loop van het kalenderjaar wordt de contributie berekend naar verhouding van de niet-verstreken kalendermaanden.

  Deze contributie wordt in 2023 verhoogd met € 13,85 in verband met het lidmaatschap van het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO). Deze contributie was in voorgaande jaren €18, maar wordt tot en met 2025 jaarlijks iets afgebouwd tot een vast bedrag, berekend op een percentage van het totale ledenaantal. Deze contributie hoeft alleen betaald te worden door leden die zzp'er zijn. Als je via een andere organisatie ook al een bijdrage PZO betaalt of als je in loondienst bent, kun je dit bedrag via PZO terugvragen. Mail of bel met PZO via https://www.pzo.nl/contact

  Houd alsjeblieft rekening met een behandelingstermijn van circa 2 maanden.

  Als lid van het NGTV dien je je te houden aan de Erecode.