APTIC-FIT Europe Conference Barcelona

The Role of Translators and Interpreters in a Changing World

10 & 11 november 2017

NGTV gaf met drie vrouw sterk acte de présence op de FIT-Europe conferentie in Barcelona: Isabella Massardo (officiële gedelegeerde), Wilma Tacoma (directeur) en Paula Kager (bestuursvoorzitter). Een stevige delegatie, met wisselende reacties van leden op de ALV – een kritische vraag én een steunbetuiging.

Doelen

Het doel dat ons voor ogen stond was de FIT-Europe community laten zien dat de NGTV weer op de kaart staat. Met een sterk vernieuwd bestuur en een professioneel bureau met een directeur en een beleidsmedewerker communicatie. Een stabiele ploeg die vooruitkijkt en naar buiten is gericht. Die wil investeren in contacten leggen, relaties onderhouden en (uiteindelijk) zakendoen met de bij FIT-Europe aangesloten internationale zusterorganisaties. Beroepsverenigingen die gelijkgestemd zijn – met wie wij ‘een klik’ hebben. Volop aan de bak met netwerken dus.

Dat viel de eerste dag niet mee, omdat de lokale Catalaanse organisatie ons een inhoudelijk programma voorschotelde. En daar kwamen veel Catalaanse en Spaanse tolken en vertalers op af. De sleutelpersonen van onze zusterorganisaties bevonden zich in het bredere publiek. Maar met het nodige initiatief en lef kwamen de introducties over en weer goed op gang. We hebben onder andere gesproken met collega’s van de Belgische, Franse, Italiaanse, Engelse, Finse, Griekse, Cypriotische en Oostenrijkse delegaties. Boeiende gesprekken gevoerd. Sommigen waren aangenaam verrast ons gedrieën aan te treffen en te horen waar we mee bezig zijn. In het doel ‘contacten leggen’ zijn we sowieso geslaagd.

ALV

De Algemene Vergadering op de tweede dag van de conferentie was een bijzondere ervaring. Formeel getint, opvallend veel stemrondes. Het aftredend bestuur krijgt décharge verleend voor de jaarrekening die niet bij de vergaderstukken zit en die het bestuur vijf dagen vóór de vergadering naar de accountant heeft gestuurd. Zelfs geen samenvatting of overzicht. Décharge mits de definitieve jaarrekening uiterlijk 31 december aan de aangesloten organisaties is gestuurd. Slechts één organisatie stemde tegen: het NGTV. Later die middag zijn de nieuwe bestuursleden gekozen. Daarover meer in het verslag van Isabella Massardo.

FIT-Europe 2018

Samen met de President-Voorzitter van de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken en ALTI, de Luxemburgse zusterorganisatie, zijn we de mogelijkheden aan het verkennen om de FIT-Europe 2018 conferentie (najaar 2018) te hosten in Nederland of België. We kunnen nog niet overzien of dat voor het NGTV haalbaar is qua organisatie, logistiek en budget, maar het bestuur kijkt er wel serieus naar. Nooit geschoten is altijd mis, toch? Het zou een enorme boost zijn voor de 1.200 leden van het NGTV om een FIT-Europe conferentie dichtbij huis te bezoeken. We houden jullie op de hoogte via nieuwsberichten op de website, de nieuwsbrief en/of de (digitale) Linguaan.

Paula Kager, bestuursvoorzitter