Dubbel lidmaatschap PZO 2018

Er komen bij het NGTV vragen binnen over een dubbel lidmaatschap van PZO.
Net als in 2017 hebben alle NGTV-leden voor 2018 een NGTV-contributiefactuur ontvangen inclusief € 13 voor het PZO-lidmaatschap. Bij de factuur stond vermeld dat leden die reeds lid zijn van PZO-ZZP (individueel of collectief) of geen zzp'er zijn, maar in loondienst werken, zelf een restitutieverzoek kunnen indienen bij PZO. Dit is inderdaad correct in het geval van een dubbel lidmaatschap, maar NIET voor leden die volledig in loondienst werken. Leden in loondienst waarbij deze € 13 is ingehouden of die deze € 13 zelf hebben betaald kunnen mailen naar het secretariaat met het verzoek de € 13 weer terug te storten op hun rekening met in het onderwerp de omschrijving ‘volledig in loondienst’.