Nog 2 dagen....en dan is de AVG privacy wetgeving een feit


Privacy wetgeving AVG met ingang van 25 mei 2018

De datum 25 mei komt dichterbij en, zoals bij iedereen wel bekend zal zijn, komt daarmee de datum dichterbij dat de nieuwe privacywetgeving AVG van kracht zal zijn. We willen u er nogmaals op wijzen dat op de NGTV Website een speciale pagina is aangemaakt met veel handige tips en links over de AVG en uw privacy. Check de pagina Thema’s - Privacy.

Alvast een paar belangrijke tips:

  1. Maak een privacyverklaring met de privacyverklaringgenerator, zet deze op je website en/of voeg hem toe in je e-mailhandtekening:
  2. Besteed je zelf geregeld tolk- en/of vertaalwerk uit, sluit dan verwerkersovereenkomsten af met je freelancers, bijvoorbeeld aan de hand van dit model.
  3. Vertaal je geregeld bijzondere persoonsgegevens in opdracht van vertaalbureaus, zoals medische gegevens of strafrechtelijke gegevens, maak dan een register van verwerkingen van persoonsgegevens.
  4. Breng ook een bezoek aan de volgende pagina's https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/...
    of: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/defaul...

Als je gebruik wilt maken van het aanbod voor de tool van Privacy Zeker, geldt een ledenkorting omdat het NGTV lid is van PZO. Ook onder de link https://ngtv.nl/nl/nieuws/algemeen/nieuws-van-pzo/ is informatie over de AVG te vinden.