Opening Expositie Meertalig Recht – Van Neurenberg naar Den Haag

Op 29 november vond in het Atrium, Stadhuis Den Haag de officiële opening plaats van de expositie
Meertalig Recht – Van Neurenberg naar Den Haag.


Namens het NGTV zijn Paula Kager en Wilma Tacoma aanwezig geweest bij de opening van deze expositie, die wordt georganiseerd door de Internationale Associatie van Congrestolken (AIIC) en die het ontstaan en de ontwikkeling van het simultaantolken toont. Deze manier van tolken werd voor het eerst toegepast tijdens de allereerste strafprocessen die werden gevoerd door het Internationale Militaire Tribunaal van Neurenberg (1945-1946).

Bezoekers kunnen de ontwikkelingen zien zowel in het internationale strafrecht als in de manier van simultaan tolken. De omstandigheden waarin de tolk zijn/haar werk moest doen aan het begin van deze strafprocessen waren erg rudimentair en er bestond ook nog geen opleiding om tolk te worden. Er werd destijds getolkt in vier talen en de meeste tolken werden ingezet omdat zij meerdere talen beheersten.

Deze interessante expositie is nog te zien t/m 11 december. Toegang is gratis.