Debat minister Grapperhaus

Op 19 februari vond het debat plaats met minister Grapperhaus over de zorgen die leven onder tolken en vertalers die door het ministerie van J&V worden ingezet. Dezelfde punten van kritiek, die inmiddels bijna drie jaar lang door het NGTV i.s.m. PZO onder de aandacht van de politiek zijn gebracht, kwamen ook tijdens dit debat aan de orde. Helaas houdt de minister vast aan het ingenomen standpunt en lopen de actievoerende tolken en vertalers tegen dezelfde ministeriële gedachtegang aan als het NGTV.

Hoewel de minister toegaf dat het BTiS-tarief voor tolken al sinds begin jaren 80 en voor vertalers al sinds de jaren 60 (!) niet meer is geïndexeerd, kon hij geen reden geven waarom de tarieven nooit zijn aangepast. Ook is de minister van mening dat hij de tolken tegemoet is gekomen door een minimumtarief vast te stellen. Dit kost zijn departement een extra bedrag van zo'n 2,5 miljoen euro.

Op kritische vragen over de monitoring van de kwaliteit hield de minister de boot af. Tijdens het debat heeft de minister meerdere malen aangegeven dat hij de beroepsgroepen heeft uitgenodigd om mee te denken om een professionele invulling te geven aan de monitoring. Het NGTV heeft in de tweede helft van 2019 hierover tweemaal een overleg gehad met vertegenwoordigers van het ministerie van J&V. De tolken waren voor het tweede overleg echter niet uitgenodigd. Het NGTV-bestuur wil nu samen met de kerngroep van de actievoerende tolken en vertalers optrekken voor de monitoring.

Via deze link is het debat terug te kijken.