Belangenbehartigers van tolken en vertalers bundelen krachten 

Diverse organisaties van tolken en vertalers slaan de handen ineen voor eerlijkere tarieven en verbetering van de kwaliteitsnormen. Dat doen ze om voorbereid te zijn op de nieuwe wetgeving voor zzp’ers.

Het NGTV, de Orde van Registertolken en -vertalers, de NSV, de NBTG, ZZP Nederland, PZO en FNV Zelfstandigen hebben besloten samen te werken. Zo kunnen ze zich optimaal voorbereiden op de nieuwe wetgeving voor zzp’ers en het verbeteren van de onderhandelingspositie richting opdrachtgevers (Ministerie van Justitie en Veiligheid en bemiddelingsbureaus).

Huidige situatie biedt geen onderhandelingspositie

Momenteel maakt het Ministerie van Justitie en Veiligheid afspraken met bemiddelingsbureaus over de voorwaarden waaronder tolken en vertalers dienen te werken. Daardoor hebben ze niet langer de onderhandelingspositie waar tolken en vertalers als zelfstandige ondernemers wel recht op hebben.

Onderlinge afspraken voor betere samenwerking

De rol van bemiddelingsbureaus zou met de nieuwe wetgeving voor zzp’ers - die verduidelijkt wanneer er wordt gewerkt als zelfstandig ondernemer - wijzigen. Met die nieuwe wetgeving dienen tolken en vertalers hun eigen voorwaarden te bepalen waaronder wordt gewerkt.

De komende periode zullen de organisaties van tolken en vertalers onderling afspraken maken die een betere samenwerking tot gevolg hebben. De samenwerking moet leiden tot een nieuwe overlegstructuur waarbij betere werk-, kwaliteits- en tariefafspraken met de opdrachtgevers kunnen worden gemaakt. Indien nodig zal hierbij ook worden overlegd met het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de Belastingdienst en de ACM.

Voor informatie:
NGTV; Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers, www.ngtv.nl, Ilse Kaandorp, ilse.kaandorp@ngtv.nl, 06-25568671
Orde; Orde van Registertolken en -vertalers, www.orde-rtv.nl, Fedde Dijkstra; voorzitter@orde-rtv.nl, 06-13248881
NSV, www.schrijftolk.org, voorzitter@schrijftolk.org
NBTG, Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal, www.nbtg.nl, Monica Hübner 06-41329285
ZZP Nederland, www.verenigingzzp-nederland.nl, Frank Alfrink 06-22100681
PZO, www.pzo.nl, Margreet Drijvers, drijvers@pzo.nl
FNV Zelfstandigen, www.fnvzzp.nl, Henk van der Schaft, 0634929326