Convenant naar Hongaars model

Maart 2019 - Overleg met VViN

Het NGTV heeft aan tafel gezeten met VViN, VZV en Sense voor een tweede verkennend overleg over het Hongaarse convenant. De partijen hebben geconstateerd dat er geen inhoudelijke breekpunten zijn en dat er voldoende draagvlak is om voor Nederland ook tot een soortgelijk convenant te komen.

De partijen hebben de volgende motieven genoemd:

  1. Professionalisering
  2. Gemeenschappelijk belang om menselijke meerwaarde te stellen tegenover snel voortschrijdende technologie
  3. Wederzijdse waardering en positieve insteek van vertaalbureaus en zelfstandige vertalers
  4. De wens om concrete handvatten te benoemen voor het gebruik van machinevertalingen.

Voor de zomer zal er een volgend overleg plaatsvinden.

2018 - Overleg met VViN

Het NGTV-bestuur heeft op 6 juli j.l. verkennend gesproken met het bestuur van de Vereniging van Vertaalbureaus in Nederland (VViN). Het was een open en constructief overleg.Onderwerp van gesprek was het convenant dat gesloten is door Hongaarse partijen: tolk- en vertaalbureaus en freelance tolken en vertalers. Zou een convenant in lijn met het Hongaarse raamwerk waardevol kunnen zijn voor de partijen in de Nederlandse markt? Dat is wat het VViN en het NGTV nu beiden gaan voorleggen aan hun leden.

In de eerstvolgende editie van de Linguaan gaan we inhoudelijk dieper in op wat een convenant met de vertaalbureaus de leden van het NGTV kan brengen. Denk bijvoorbeeld aan belangrijke pijnpunten als aansprakelijkheid en vertaalsoftware (systemen) - maar ook aan alle activiteiten waarmee vertaalbureaus waarde toevoegen.

Dit gesprek beviel beide partijen dermate goed dat de intentie is uitgesproken om dit op regelmatige basis te herhalen, beide partijen hebben gezamenlijke én tegenstrijdige belangen en staan open voor elkaars standpunten. Zo maken we de vertaalwereld in Nederland weer een stukje mooier.