Leraar worden iets voor jou?

Heb je wel eens overwogen om jouw passie voor je taal te delen met anderen? Of ben je toe aan een aanvullende uitdaging? Taal is immers meer dan alleen woorden en spreken, het gaat ook om de maatschappelijke waarde ervan. En die maatschappelijke waarde is relevant juist in het onderwijs, daar waar de nieuwe generatie wordt opgeleid. Zou hybride werken in het voortgezet onderwijs of mbo iets voor jou kunnen zijn?

In januari heeft het NGTV een voorlichtingsbijeenkomst met een gelijkluidende boodschap van Utrecht Leert gefaciliteerd. Op verzoek van Leraar van Buiten faciliteert het NGTV ook deze online bijeenkomst. Als je wel eens nadenkt over een carrière naast het tolken of vertalen, kun je de online voorlichtingsbijeenkomst bijwonen van de organisatie Leraar van Buiten op 19 mei van 16.00-17.00 uur.

Leraar van Buiten heeft als doel nieuwe leraren te vinden – leraren van buiten het onderwijs – vooral voor de zogeheten tekortvakken zoals Nederlands, Engels, Frans en Duits. Leraar van Buiten is een regionale samenwerking van partijen in Den Haag en omgeving, Rotterdam en Rijnmond, maar de videomeeting richt zich op belangstellenden in geheel Nederland.

Tijdens deze online sessie krijg je informatie over wat er zoal komt kijken bij een overstap naar het onderwijs, zowel qua voorbereiding, opleiding, baankansen en arbeidsvoorwaarden. En ook wat werken in het onderwijs zoal biedt: het gevoel van (meer) betekenis te kunnen zijn, je kennis kunnen delen met jongeren en samenwerken met andere hoogopgeleide professionals.

De interactieve online voorlichting heeft drie onderdelen. Er is een inleiding over onderwijs en leraarschap, een kennismaking met iemand die als zij-instromer in het onderwijs werkt en voorlichting over de opleiding.

Na de voorlichting
Ben je gemotiveerd voor een zogeheten zij-instroomtraject? Solliciteer dan op een passende vacature of begin een (deeltijd-) studie aan een van de lerarenopleidingen.

Wil je nu al meer weten?
Er is veel materiaal online beschikbaar over (kosten van) opleidingen, salarissen, ervaringen van zij-instromers et cetera, bijvoorbeeld op https://www.wordleraarinhetvo.nl/. Kijk ook eens op www.leraarvanbuiten.nl

Aanmelden
Geef je op door het aanmeldingsformulier in te vullen. Je krijgt een bevestiging over je deelname met een link die je leidt naar een ZOOM-conference. Het aantal deelnemers per sessie is beperkt.

Meer informatie
Projectleiders Peter van der Zwaal, Gert van den Ham en Marjolijn de Kroon zijn bereikbaar voor meer informatie via info@leraarvanbuiten.nl of kijk op www.leraarvanbuiten.nl