Verlenging registratie Bureau Wbtv

N.a.v. de brief, die het NGTV naar het Bureau Wbtv heeft gestuurd, is er contact geweest met een medewerkster van het Bureau over de mogelijke termijnuitstel voor het registreren van PE-punten.

Dit onderwerp is onder de aandacht gebracht van de minister. Het ministerie geeft aan dat het helaas niet mogelijk is om zonder wetsaanpassing de termijn te verlengen. De medewerkster gaf echter aan dat er alles aan gedaan wordt om 'maatwerk' te leveren voor beëdigde tolken en vertalers die PE-punten missen en daardoor mogelijk geen verlenging krijgen. Per persoon wordt dan bekeken wat er mogelijk is.

Als er slechts enkele PE-punten ontbreken, zijn extra PE-punten mogelijk in de categorie zelfstudie toe te kennen, bijvoorbeeld:

  • Het lidmaatschap van het NGTV levert per jaar ook 1 punt op. Het lezen van de artikelen in het verenigingsblad de Linguaan wordt als zelfstudie gezien
  • Zakelijk verblijf in het buitenland (in de afgelopen jaren), mogelijk gecombineerd met het volgen van een cursus in dat land, kan ook meetellen voor PE-punten
  • Een abonnement op een buitenlandse krant (in de talencombinatie waarvoor je beëdigd bent), kan ook opgevoerd worden als zelfstudie

Dit is slechts een greep uit de mogelijkheden die onder zelfstudie vallen. Er zijn meer mogelijkheden in deze categorie.

De medewerkster raadt aan om toch tijdig de aanvraag te doen voor verlenging. Zij raadt tevens aan om vooral contact op te nemen met het Bureau Wbtv als je te weinig PE-punten hebt om voor verlenging in aanmerking te komen.

De medewerkers zoeken in dat geval met de tolk of vertaler naar een oplossing.